Projekt: PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Hlavní stránka Exkurze Praha 2010

Provedené exkurze:

14. 12. 2012 - Drážďany

18. 10. 2013 - Olomouc

Pražská tramvajová síť

17. prosince 2010 byla v rámci projektu Preference veřejné hromadné dopravy při Fakultě dopravní ČVUT a Dopravním podniku hlavního města Prahy uspořádána velká předvánoční jízda tramvají po Praze. Jízdy se zúčastnili i dva ze členů organizace SKPSD, zaštiťoval ji Ing. Vladimír Pušman a tramvaj řídil Petr Král. Kromě členů naší organizace a studentů a vedoucích projektu se s námi projeli také další dva externisté.

Abychom si tuto akci mohli později připomenout a také o ní referovat třeba zejména zájemcům o dopravní vědu, připravili jsme pro vás malou fotoreportáž, jedno video (snad se vám jej podaří stáhnout) a plánek trasy jízdy.
Na snímku na této stránce vidíte všechny zúčastněné bez vedoucích projektu, kteří snímek pořídili, a to, jak znalci jistě poznali, na zasněženém obratišti Sídliště Řepy.

Vůdce našeho projektu požehnal výjezdu z vozovny do pražských ulic. Bez jeho dobrého naladění bychom snad vůbec nemohli vyjet a lhostejno, že jsme ve skutečnosti nejeli ni na Vozovnu Kobylisy, ba dokonce ani na Vypich.

Klesajíce k zastávce Hlubočepy potkali jsme proti nám jedoucí tramvaj 14T, řečenou Obluda.

No a zde již Plzeňskou před jejím samým koncem opouštíme, abychom se dostali na obratiště Sídliště Řepy, kde jsme si ovšem museli najít ve sněhu tu správnou kolej.

A vedle ní jsme se vyfotili také, byť svou krásou nemůžeme tomu vozu konkurovat. Na tomto snímku jsou z lidí zachyceni pouze studenti a vedoucí projektu Preference veřejné hromadné dopravy.

Ve smyčce Výstaviště jsme zatoužili zacouvat na slepou kolej k planetáriu. K tomu však bylo třeba přehodit výhybku, o což se na tomto snímku dva z nás za vážného dohledu pana řidiče urputně snaží. Snaha oněch dvou pánů se ukázala být dostatečně silná, aby výhybka nakonec přeci jen povolila a kusá olej se tak nám otevřela.

Provedené exkurze:

17. 12. 2010 - Pražská tramvajová síť

18. 10. 2013 - Olomouc