Projekt: PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

STUDENTI MAGISTERSKÉHO STUDIA
 
kruh 1-56

Bc. Ondřej Kotrc

Obhájená bakalářská práce:
Možnosti provázání autobusové a železniční dopravy v Ústí nad Labem a okolí
Bc. Ondřej Nováček

Obhájená bakalářská práce:
Preference MHD v jihovýchodní části Prahy 4
Bc. Matej Petrouš

Obhájená bakalářská práce:
Řešení nočních přestupních vazeb v Pražské integrované dopravě


 
kruhy 2-56, 2-57 a 2-58

Bc. Jiří Beneš

Obhájená bakalářská práce:
Tramvajová doprava ve Vinohradské a Škrétově ulici
Bc. Martina Cihelková

Obhájená bakalářská práce:
Informační systém MHD v Děčíně
Bc. David Holada

Obhájená bakalářská práce:
Řešení veřejné dopravy u obchodního centra "Pivovar" v Děčíně
Rozpracovaná diplomová práce:
Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v lokalitě Děčín - Podmokly
Bc. Patrik Horažďovský

Obhájená bakalářská práce:
Optimalizace přestupních vazeb v uzlu "Ohrada"
Rozpracovaná diplomová práce:
Veřejná doprava ve středně velkých městech
Bc. Martin Pavlů

Obhájená bakalářská práce:
Možnosti zlepšení přestupních vazeb a preference na trase linky PID 135
Rozpracovaná diplomová práce:
Možnosti využití dvokloubových autobusů v systému Pražské integrované dopravy
Bc. Jan Pecka

Obhájená bakalářská práce:
Organizace PID v přestupním uzlu Palmovka
Bc. Alena Stupková

Obhájená bakalářská práce:
Řešení veřejné dopravy v oblasti Spořilova - UKÁZKA
Rozpracovaná diplomová práce:
Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově
Bc. Lukáš Tittl

Obhájená bakalářská práce:
Možnosti umístění nových železničních zastávek na tratích v Praze
Rozpracovaná diplomová práce:
Zvýšení potenciálu tarifních bodů na vybraných železničních tratích v Praze
Bc. Jan Voříšek

Obhájená bakalářská práce:
Optimalizace přestupního uzlu „Pražského povstání“ a návazných linek PID
Rozpracovaná diplomová práce:
Přestavba přestupního uzlu Pražského povstání a analýza návazných linek PID
Bc. Karel Zvěřina

Obhájená bakalářská práce:
Optimalizace autobusových linek v severní části Prahy - UKÁZKA
Rozpracovaná diplomová práce:
Optimalizace rozmístění kontaktních míst PID v Praze a regionu

» Vedoucí projektu
» Studenti bakalářského studia - Praha
» Studenti bakalářského studia - Děčín
» Absolventi