Projekt: PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Hlavní stránka Exkurze Drážďany

Provedené exkurze:

17. 12. 2010 - Pražská tramvajová síť

18. 10. 2013 - Olomouc

Drážďany

V adventním období roku 2012 - 14. prosince - jsme navštívili město ležící nedaleko od našich severních hranic - Drážďany.

Drážďany jsou hlavním městem německé spolkové země Sasko. Na ploše o rozloze 328 km2 žije 530 tisíc obyvatel. Ve městě, stejně jako v přilehlé oblasti, funguje integrovaný dopravní systém VVO. Páteří MHD je tramvajová doprava a S-Bahn. Síť S-Bahnu nicméně obsahuje pouze 4 linky obsluhující 3 větve. Stěžejní roli tedy hrají tramvaje doplňované autobusy. Délka tramvajové sítě činí jen o pár kilometrů méně než v Praze - 134 km. Je zde provozováno 12 linek, některé z nich jsou v případě potřeby posilovány vloženými linkami označenými navíc písmenem E. Základní interval činí po většinu pracovního dne 10 minut, v noci pak 70 min. Zajímavostí je netypický rozchod kolejnic 1450 mm. Centrální přestupní uzel se nachází na Postplatz. Vozový park sestává z dožívajících vozidel T4 z produkce ČKD Tatra, které jsou v současnosti vypravovány již jen na posilové linky nebo při nedostatku vozů. Provozovány jsou ve dvojicích nebo ve trojicích, přičemž u řízených vozů byla odstraněna řidičská stanoviště. Převážnou část tramvajového vozového parku nicméně tvoří nízkopodlažní 3 až 7-článková vozidla od výrobců Bautzen a Bombardier. Část z nich má pevné, část z nich pak otočné podvozky. Za zmínku také stojí provoz nákladních CarGo tramvají. Autobusový vozový park je tvořen vozidly MAN, Solaris a Mercedes-Benz. Přibližně polovinu tvoří kloubová vozidla, zbytek jsou 12 m vozy a midibusy. V roce 2009 byla zavedena síť páteřních autobusových linek řady 60, která se vyznačuje ne delšími intervaly než 10 min po většinu pracovního dne. Ve městě najdeme také lanovou a visutou dráhu.

Hned cestou do města jsme použili linku drážďanské MHD, ...

... kterou je příměstská a městská železniční linka S1.

Čekání na tramvaj v zastávce Infineon Süd.

Zde se od sebe oddělují trasy linek č. 7 a 8. Na obrázku vidíme vůz typu NGT D12DD.

Za přispění místního řidiče tramvaje v roli fotografa vznikla tato skupinová fotka všech účastníků exkurze na smyčce Hellerau.

Zleva Lukáš Tittl, Patrik Horažďovský, Jan Turek a Karel Zvěřina.

Jiří Beneš a Vladimír Pušman.

Horní stanice pozemní lanové dráhy.

Výjezd autobusu ze zastávkového zálivu řízený tramvajovou signalizací.

Vzorové řešení přestupu mezi tramvajemi, autobusy a železnicí v zastávce Dobritz.

V Německu užívají tramvaje, příp. i autobusy, jako na této fotografii, pražcová návěstidla. Pro každý směr existuje samostatná sada návěstidel. Sada obvykle obsahuje signály "Výzva", "Stůj", "Pozor" a "Volno".

V případech, kdy se tramvajová trať větví do více směrů a je pojížděna i autobusy, pak vznikají před křižovatkami takovéto robustní konstrukce světelné signalizace. Na tomto obrázku vidíme čtyři sady návěstidel, nad nimiž jsou ještě umístěna návěstidla výhybková.

Provedené exkurze:

17. 12. 2010 - Pražská tramvajová síť

18. 10. 2013 - Olomouc