Preference veřejné hromadné dopravy

 
Textové pole: I Vedoucí

I  Ing. Vladimír Pušman Ph.D. – DP Praha 

I  Ing. Ivo Novotný Ph.D. – ROPID 

I  Ing. Ondřej Nováček – DIPROI Zaměření projektu aneb preference nejsou jenom semafory

I Dopravně-organizační úpravy současného stavu

I Tvorba tras linek VHD (nejen v Praze) 

I Koordinace JŘ a přestupních vazeb

I Stavební úpravy současného stavu 

I Návrhy zcela nové infrastruktury VHD

I Úspory nákladů díky preferenčním opatřenímI  Aktivity na projektu

I Schůzky a rozpravy nad aktuálním děním

I Exkurze (ROPID, DPP, Praha i jiná města, jak v terénu, tak i odborné exkurze)

I Svobodná volba tématu a přesného zaměření 

I Účast na skutečných projektech za účasti dotčených subjektů I Aktuálně realizované práce na projektu

I Horažďovice (Návrh dopravní obsluhy území MHD, aktivní spolupráce MÚ Horažďovice) 

I Praha–Čakovice (Dopravně-urbanistické řešení území, komplexní pojetí napříč obory, aktivní spolupráce MČ Praha–Čakovice, spolupráce s dalšími projekty na FD ČVUT a FA ČVUT)I Obhájené práce na projektu (pro inspiraci)

I Možnosti zavedení PID do oblasti Příbrami a okolí

I Řešení přestupních vazeb a preference PID v ulici Vršovická v Praze

I Možnosti umístění nových železničních zastávek na tratích v Praze

I Optimalizace autobusových linek v severní části Prahy

I Informační systém MHD v Děčíně

I Přestupní vazby na tramvajové trati Anděl - Sídliště Řepy

I Preference MHD v jihovýchodní části Prahy 4

I Možnosti provázání autobusové a železniční dopravy v Ústí nad Labem a okolí

I Řešení nočních přestupních vazeb v Pražské integrované dopravě

I Organizace PID v přestupním uzlu Smíchovské nádraží

I Návrh dopravního režimu na křižovatce Lazarská

I Organizace PID v přestupním uzlu Palmovka

I Řešení veřejné dopravy v oblasti Spořilova

I Tramvajová doprava ve Vinohradské a Škrétově ulici

I Řešení veřejné dopravy u obchodního centra "Pivovar" v Děčíně

I Tramvajová trať Na Příkopě - lepší dopravní obsluha Starého města

I Optimalizace přestupního uzlu "Pražského povstání" a návazných linek PID

I Analýza a optimalizace IDS Táborska

I Optimalizace přestupních vazeb v uzlu "Ohrada"

I Návrh integrovaného dopravního systému na Zlínsku

I Zlepšení přestupních vazeb v přestupním uzlu 1. náměstí v Mostě

I Optimalizace přestupních uzlů v ulici Černokostelecká

I Možnosti provázání autobusové a železniční dopravy v Ústí nad Labem a okolí

I Preference MHD v jihovýchodní části Prahy 4

I Možnosti zlepšení přestupních vazeb a preference na trase linky PID 135

I Veřejná doprava v Praze Suchdole po prodloužení tramvajové trati z Dejvic