Projekt: PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Hlavní stránka

Projekt je zaměřen na problematiku veřejné hromadné dopravy. Její preference je vnímána jako soubor všech opatření vedoucích k upřednostňování a podporování veřejné dopravy, není tedy zaměřena jen na dynamické řízení SSZ, vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla MHD či stavební úpravy, ale i na další opatření, například:

  • organizaci dopravy (projektování linkového vedení, časová koordinace spojů, jízdní řády),
  • řešení dopravních uzlů a přestupních vazeb,
  • operativní řízení provozu a řešení mimořádných událostí,
  • řešení dostupnosti veřejné dopravy a další.

Studenti v něm získávají informace o fungování systémů veřejné dopravy, o vztazích mezi organizačními autoritami a dopravci. Je kladen důraz na získání a využití poznatků z praxe.

Součástí projektu jsou exkurze po síti PID a do provozů MHD v ostatních městech.

Projekt je určen pro šotouše i nešotouše, pro chlapce i děvčata. K závěrečné (bakalářské, diplomové) práci si studenti mohou vybrat vlastní téma s problematikou VHD. Jaká témata se u nás již řešila či aktuálně řeší a ukázky vybraných prací si můžete prohlédnout v sekci lidé.

Výuka probíhá v budovách Fakulty dopravní, při exkurzích nebo v restauračních zařízeních formou diskusí s tematikou veřejné hromadné dopravy a cílem je, aby studenti získali plastický pohled na obor dopravy.